Αποστάτες και προσαρτήματα από PVC

Οι αποστάτες και τα προσαρτήματα από PVC της NEOSKAL προσφέρουν μεγάλη ευελιξία στην χρήση των σκαλωσιών εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης και βέβαια χαμηλότερο κόστος με τα ίδια επίπεδα ασφάλειας όπως τα αντίστοιχα μεταλλικά.

Αποστάτες και προσαρτήματα από PVC Μοντέλο Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέσο βάρος Kg.
Αποστάτης σωληνωτός από PVC D22

 

 • ø εσωτερική 22 mm
 • Χυτευτός μονοκόμματα με μορφή τύπου υδατοστεγάνωσης
 • Κομπλέ με 2 στεγανές τάπες
Αποστάτης ολικό 15 cm

Αποστάτης ολικό 20 cm

Αποστάτης ολικό 25 cm

Αποστάτης ολικό 30 cm

Αποστάτης ολικό 35 cm

Αποστάτης ολικό 40 cm

Αποστάτης ολικό 50 cm

0,037

0,048

0,064

0,076

0,090

0,120

0,144

Τάπα στεγανή από PVC για μεταλλότυπο
 • Για το κλείσιμο οπών στα μεταλλικά τοιχία
4,000
Αποστάτης από PVC κατακόρυφος (Μαργαρίτα)
 • Απόσταση καλουπιού 20 mm
 • Για ράβδους οπλισμού ø 6 – 12 mm
 • Απόσταση καλουπιού 25 mm
 • Για ράβδους οπλισμού ø 6 – 12 mm
 • Απόσταση καλουπιού 30 mm
 • Για ράβδους οπλισμού ø 6 – 12 mm
 • Απόσταση καλουπιού 40 mm
 • Για ράβδους οπλισμού ø 6 – 14 mm
5,400

5,800

8,200

7,000

Αποστάτης από PVC οριζόντιος (Σέλα)
 • Απόσταση καλουπιού 20 mm
 • Για ράβδους οπλισμού ø 5 – 10 mm
 • Απόσταση καλουπιού 25 mm
 • Για ράβδους οπλισμού ø 5 – 10 mm
 • Απόσταση καλουπιού 30 mm
 • Για ράβδους οπλισμού ø 6 – 14 mm
8,800

5,000

5,500

Αποστάτης από PVC με εγκοπές RAPID
Μήκος 2m
Απόσταση καλουπιού 15 mm

Απόσταση καλουπιού 20 mm

Απόσταση καλουπιού 25 mm

Απόσταση καλουπιού 30 mm

Απόσταση καλουπιού 40 mm

0,250

0,320

0,400

0,480

0,520

Αποστάτης (Μουρέλο) από PVC D22 – L200
 • Ø εσωτ. 22 mm
 • Ø εσωτ. 27 mm
 • Μήκος 300 cm
0,340
Τάπες από PVC D22 – 1000 τεμχ.
 • Ø 22 mm
4,000
Κώνοι από PVC D22 – 1000 τεμχ.
 • Ø στομίου 21,5 mm
4,000
Νεροσταλάκτης
Μουρέλο με αυτάκια
Φαλτσογωνία άδεια
Φαλτσογωνία γεμάτη
Νεροσταλάκτης άδειος
Λούκι