Ενοικίαση Σκαλωσιών

Στόχος μας είναι η υποστήριξη όλων των επαγγελματιών αλλά και ιδιωτών σε οποιοδήποτε οικοδομικό και εξωραϊστικό έργο εκτελούν πάνω σε κάθε είδους κτήριο ή οικοδόμημα. 

Για τους παραπάνω λόγους η εταιρία μας διαθέτει προς όλους τους επαγγελματίες και ιδιώτες όλες τις σκαλωσιές της, τα καλούπια (ξυλότυπα) καθώς και τα συμπληρωματικά προϊόντα τους προς ενοικίαση, καλύπτοντας όλη την Ελλάδα .

Για πληροφορίες σχετικά με την ενοικίαση των προϊόντων μας σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310-767900