Σκαλωσιές / Σκάλες Αλουμινίου

Οι σκαλωσιές και οι σκάλες αλουμινίου χρησιμοποιούνται περισσότερο για εσωτερικές εργασίες όπως οι ελαιοχρωματισμοί, οι ανακαινίσεις, οι εγκαταστάσεις συστημάτων ψύξης – θέρμανσης κλπ.

Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι το χαμηλό βάρος τους που επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να τις μετακινήσει μόνος του, άνετα και εύκολα.

Επίσης η μεταφορά τους πριν την τοποθέτηση τους είναι πολύ εύκολη εξ’ αιτίας και πάλι του χαμηλού βάρους του.

Οικιακής Χρήσης

2 σκαλοπ. 3 σκαλοπ. 4 σκαλοπ. 5 σκαλοπ. 6 σκαλοπ. 7 σκαλοπ.
Τύπος 102 103 104 105 106 107
Ολικό ύψος 1,23m 1,48m 1,75m 1,98m 2,20m 2,40m
Βάρος kg 3,0kg 3,5kg 4,10kg 4,60kg 5,10kg 6,40kg
4 σκαλοπ. 5 σκαλοπ. 6 σκαλοπ. 7 σκαλοπ. 8 σκαλοπ.
Τύπος 204S 205S 206S 207S 208S
Ολικό ύψος 1.88m 2.15m 2.35m 2.55m 2.75m
Βάρος kg 4,60kg 5,10kg 6,40kg 7,5kg 8,6kg

Επαγγελματικής χρήσης μετατρεπόμενη σε μονή και διπλή δύο τεμαχίων

Τύπος 507 509 511 513 515 517
Α’ ύψος σχήμα 2,0m 2,5m 3,0m 3,5m 4,0m 4,5m
Β’ ύψος σχλημα 3,0m 4,0m 5,0m 6,0m 7,0m 8,0m
Βάρος kg 10,3kg 12,5kg 15kg 17,5kg 20,0kg 23,0kg

Επαγγελματικής χρήσης μετατρεπόμενη σε μονή και διπλή τριών τεμαχίων

Τύπος 607 608 609 610 611 612 614
Ύψος τεμαχίου 2,0m 2,25m 2,50m 2,75m 3,0m 3,25m 3,75m
Σχήμα Α (αριστερά) 3,0m 3,5m 4,0m 4,5m 5,0m 5,5m 6,5m
Σχήμα Β (δεξιά) 4,5m 5,25m 6,0m 6,75m 7,5m 8,25m 9,75m
Βάρος Kg 14,5kg 16,0kg 17,8kg 19,7kg 21,7kg 23,9kg 28,8kg

Επαγγελματικής χρήσης μετατρεπόμενη σε μονή δύο τεμαχίων και καβαλέτο

Τύπος 707 709 711 713 715 717 719
Ύψος τεμαχίου 2,0m 2,50m 3,0m 3,5m 4,0m 4,5m 5,0m
Σχήμα Α (δεξιά) 3,0m 4,0m 5,0m 6,0m 7,0m 8,0m 9,0m
Βάρος Kg 8,3kg 10,5kg 12,7kg 14,9kg 17,1kg 19,3kg 22,0kg