Σκαλωσιές / Σκάλες Αλουμινίου

Οι σκαλωσιές και οι σκάλες αλουμινίου χρησιμοποιούνται περισσότερο για εσωτερικές εργασίες όπως οι ελαιοχρωματισμοί, οι ανακαινίσεις, οι εγκαταστάσεις συστημάτων ψύξης – θέρμανσης κλπ.

Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι το χαμηλό βάρος τους που επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να τις μετακινήσει μόνος του, άνετα και εύκολα.

Επίσης η μεταφορά τους πριν την τοποθέτηση τους είναι πολύ εύκολη εξ’ αιτίας και πάλι του χαμηλού βάρους του.

Οικιακής Χρήσης

2 σκαλοπ.3 σκαλοπ.4 σκαλοπ.5 σκαλοπ.6 σκαλοπ.7 σκαλοπ.
Τύπος102103104105106107
Ολικό ύψος1,23m1,48m1,75m1,98m2,20m2,40m
Βάρος kg3,0kg3,5kg4,10kg4,60kg5,10kg6,40kg
4 σκαλοπ.5 σκαλοπ.6 σκαλοπ.7 σκαλοπ.8 σκαλοπ.
Τύπος204S205S206S207S208S
Ολικό ύψος1.88m2.15m2.35m2.55m2.75m
Βάρος kg4,60kg5,10kg6,40kg7,5kg8,6kg

Επαγγελματικής χρήσης μετατρεπόμενη σε μονή και διπλή δύο τεμαχίων

Τύπος507509511513515517
Α’ ύψος σχήμα2,0m2,5m3,0m3,5m4,0m4,5m
Β’ ύψος σχλημα3,0m4,0m5,0m6,0m7,0m8,0m
Βάρος kg10,3kg12,5kg15kg17,5kg20,0kg23,0kg

Επαγγελματικής χρήσης μετατρεπόμενη σε μονή και διπλή τριών τεμαχίων

Τύπος607608609610611612614
Ύψος τεμαχίου2,0m2,25m2,50m2,75m3,0m3,25m3,75m
Σχήμα Α (αριστερά)3,0m3,5m4,0m4,5m5,0m5,5m6,5m
Σχήμα Β (δεξιά)4,5m5,25m6,0m6,75m7,5m8,25m9,75m
Βάρος Kg14,5kg16,0kg17,8kg19,7kg21,7kg23,9kg28,8kg

Επαγγελματικής χρήσης μετατρεπόμενη σε μονή δύο τεμαχίων και καβαλέτο

Τύπος707709711713715717719
Ύψος τεμαχίου2,0m2,50m3,0m3,5m4,0m4,5m5,0m
Σχήμα Α (δεξιά)3,0m4,0m5,0m6,0m7,0m8,0m9,0m
Βάρος Kg8,3kg10,5kg12,7kg14,9kg17,1kg19,3kg22,0kg