Ελατακια

Η ξυλεία οικοδομής ελατάκια ή λατάκια είναι κορμός έλατου που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία σε ξηραντήριο ξύλου για να αποκτήσει υψηλή αντοχή και να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα στρέβλωσης του.

Τα ελατάκια ή λατάκια χρησιμοποιούνται στις σκαλωσιές σαν υπόβαθρο (υποστήριγμα)
των ξυλότυπων (καλουπιών) σκυροδέματος.

Διαθέτουμε ελατάκια σε διαστάσεις 8×8 εκ και σε μήκη 2,50/3/4 μ.