Τοποθετήσεις σκαλωσιών

Η εταιρία μας διαθέτει εξουσιοδοτημένα και προσεκτικά επιλεγμένα συνεργεία τα οποία έχουν εκπαιδευτεί ειδικά και με βάση τις προδιαγραφές της NEOSKAL στην συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση σκαλωσιών.
Τα συνεργεία μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην τοποθέτηση σκαλωσιών σε κτήρια (είτε είναι υπό ανέγερση είτε όχι), σε τεχνικά έργα (γέφυρες – αντιστηρίξεις κλπ), καθώς και σε πλοία και διυλιστήρια.
Επίσης τα συνεργεία μας έχουν κατασκευάσει εξέδρες για συναυλίες και κάθε τύπου εκδηλώσεις.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στο τηλέφωνο 2310-767900.