Η χρήση σκαλωσιάς επιβάλλει έκδοση άδειας δόμησης(ν.4067/2012) από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία δόμησης-ΥΔΟΜ (πολεοδομικά γραφεία) καθώς και άδεια κατάληψης πεζοδρομίου από την αρμόδια υπηρεσία του τοπικού δήμου εφόσον καταλαμβάνεται πεζοδρόμιο.