Σανίδια

Τα σανίδια αποτελούν ξυλεία οικοδομής και προέρχονται συνήθως από κορμό έλατου που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία σε ξηραντήριο ξύλου για να αποκτήσει υψηλή αντοχή και να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα στρέβλωσης του.

Εφαρμογές : Καλούπωμα για σκυρόδεμα δαπέδων και τοιχίων με άριστα αποτελέσματα αντοχής και εμφάνισης

  Διαστάσεις

 • 2m x 0,08m x 0,025
 • 2,5m x 0,08m x 0,025
 • 3m x 0,08m x 0,025
 • 2m x 0,10 x 0,025
 • 2,5m x 0,10 x 0,025
 • 3m x 0,10 x 0,025
 • 2m x 0,12 x 0,025
 • 2,5m x 0,12 x 0,025
 • 3m x 0,12 x 0,025